MIEN THUE CHO CHUYEN NHUONG BDS

Ví dụ: Ông Dũng làm việc tại Công ty tư vấn & kế toán Everwin. Tháng 3/2015 ông được nhận các khoản thu nhập như sau:
- Lương theo ngày công làm việc: 40.000.000 (Trong đó lương cơ bản là 6.000.000, đây là mức lương mà Ông Dũng tham gia BHXH).
 Chú ý: Sang năm 2016: Mức lương tham gia BHXH là: Mức lương ghi trong hợp đồng lao động và phụ cấp)
- Tiền thưởng: 500.000